ClickCease

Priser

Retningslinjer for personvern

Personvern er svært viktig for Follo Beauty Clinic . Vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger ved våre nettjenester ved alle tilfeller der vi har en faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at Follo Beauty Clinic  ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via internett.

Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Personopplysninger

Follo Beauty Clinic  er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

 

Follo Beauty Clinic  samler kun inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post etter at uttrykkelig og frivillig samtykke, basert på informasjon du får på nettstedet, er gitt av deg. Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet her. Formålet med innsamling av opplysninger, både personopplysninger og annen informasjon, er at Follo Beauty Clinic  eller våre samarbeidspartnere skal kunne bruke informasjonen du gir oss til å forbedre innholdet og tjenestene på våre nettsider og tilhørende nettjenester. Dette inkluderer oppdatering av materiell på nettsidene, melding om nye Follo Beauty Clinic -tjenester, nye muligheter til å være i dialog med oss gjennom nettsidene, samt mulighet til å sende deg informasjon du har spurt etter, og få råd fra deg om hvordan vi kan utvikle nettstedet.

 

I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs. personopplysninger, samtykker du til at informasjonen anvendes som nevnt over. Dette gjelder med mindre annet fremgår. Ditt samtykke innebærer at Follo Beauty Clinic  har rettigheter til å bruke og lagre denne informasjonen i sine interne systemer, uavhengig av hvordan disse er satt opp teknisk. Dette betyr at du samtykker til at personopplysninger kan overføres over landegrenser i den grad Follo Beauty Clinic  finner dette nødvendig. I den grad Follo Beauty Clinic  benytter tekniske løsninger i utlandet, vil opplysningene fortsatt være i Follo Beauty Clinic s besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av Follo Beauty Clinic  sine samarbeidspartnere.

Opplysninger som ikke identifiserer en person

Follo Beauty Clinic  vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Formålet med denne innsamlingen vil være å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider og domenenavnet på besøkerens nettleverandør.

Vi bruker denne informasjonen for å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, slik at vi kan forbedre dem.

Ingen personopplysninger avdekkes i denne prosessen.

Bruk av IP-adresser

En IP-adresse er en tallrekke som automatisk tildeles din datamaskin når du logger deg på internett, på din organisasjons lokale nettverk (LAN) eller på større nettverk (WAN). Når du bruker internett identifiseres datamaskinen din gjennom den IP-adressen som maskinen din har fått tildelt. Du kan sammenligne det med et midlertidig telefonnummer.

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at Follo Beauty Clinic  kan samle inn IP-adresser. Formålet med denne behandlingen vil være for bruk til systemadministrasjon og for å revidere bruken av våre nettsider. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger. Dette betyr at hver brukersesjon vil bli registrert, men brukeren vil forbli anonym for oss. Bruk av IP-adresse for å identifisere en bruker benyttes eventuelt dersom en bruker oppfører seg utilbørlig, slik at det er nødvendig å kjenne identiteten til brukeren for å beskytte nettstedet, og andre brukere av nettstedet.

Linker til andre nettsteder

På Follo Beauty Clinic s nettsider kan du finne lenker til tredjeparts nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider. Follo Beauty Clinic  har ikke ansvar for retningslinjer for personvern på tredjeparts nettsider som det lenkes til fra Follo Beauty Clinic s nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.

Sikkerhet

Follo Beauty Clinic s datanettverk er beskyttet med passord, og av brannmurer som er standard innen industrien. Follo Beauty Clinic  har sikkerhetssystemer for å forhindre tap, misbruk eller endring av brukerdata lagret i våre systemer.

Med unntak av avsnittet under er det bare autoriserte ansatte som har tilgang til informasjonen du gir oss.

Vi kan ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data ikke vil skje, men vi gjør alt vi kan for å forhindre det.

Dele personopplysninger med tredjeparter

Follo Beauty Clinic  vil ikke i noe tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående. Vi gjør deg likevel oppmerksom på at i spesielle tilfeller kan det være at vi oppgir personopplysninger til utenforstående i følgende situasjoner:

Situasjoner der utvalgt tredjepart gjennom sine nettsteder tilbyr Follo Beauty Clinic  støttetjenester. Disse kan i enkelte tilfeller få tilgang til opplysninger om deg for å kunne yte service til Follo Beauty Clinic . Alle selskaper som yter service til Follo Beauty Clinic  må oppfylle strenge krav til databeskyttelse. Du samtykker til at Follo Beauty Clinic  kan overføre dine personopplysninger til utlandet i denne sammenheng. Dette gjelder også overføring til stater utenfor EU/EØS-området.

Det kan oppstå tilfeller der vi mener det er nødvendig å oppgi personopplysninger for å identifisere, kontakte eller sette i gang juridiske tiltak mot personer som kan tenkes å skade deg eller på annet vis omgå Follo Beauty Clinic s rettigheter, eiendom eller drift, skade brukere av dette nettområdet eller andre som kan bli skadelidende ved slike aktiviteter.

Når vi mener loven krever det, eller som svar på forespørsler fra norske myndigheter i forbindelse med etterforskning av kriminelle saker, eller i forbindelse med en pågående sivil sak eller administrativ etterforskning, vil vi kunne gi personopplysninger videre.

Ditt ansvar når du sender personlige og helserelaterte opplysninger

Denne nettsiden, og databasen med opplysninger du eventuelt sender inn, er lagret i Norge, hos Follo Beauty Clinic s utvalgte leverandør. Ved å sende inn personlige og/eller helserelaterte opplysninger gjennom denne nettsiden samtykker du til at opplysningene lagres i Norge.

Du samtykker videre til at Follo Beauty Clinic , i full diskresjon, kan bruke informasjon om deg i situasjoner det er henvist til i disse retningslinjene om personvern.

Kontakt oss gjerne

I følge personopplysningsloven har du rett til å be Follo Beauty Clinic  om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt å få rettet opp data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.

Du kan også kontakte oss på post@follobeautyclinic.no

Videre informasjon om personvern kan du få ved å kontakte Datatilsynet.

Endringer

Enhver endring i disse retningslinjene for personopplysninger vil umiddelbart bli kommunisert på denne siden.